Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"

Evaluering|

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) evaluert utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». Programmet har vært drevet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i samarbeid med KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet varte fra 2011 til 2015, og hadde som mål å ta tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren. Totalt har rundt 110 kommuner deltatt i programmet i løpet av programperioden. Programmet har fokusert på fire hovedtema; sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering og omdømme.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Ove Skaug Halsos
  • Oslo Economics AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk