Evaluering av "Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge"

Evaluering|

Utdanningen retter seg i hovedsak mot kommunalt ansatte. Formålet med videreutdanningen er å tilby en praksisnær videreutdanning for høgskoleutdannet personell. Videreutdanningen tilbys av åtte ulike universiteter og høgskoler og er organisert som et oppdragsstudium, som blir utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om man når målsettingene med utdanningen, eller om det er behov for å gjøre endringer i innretning og justering av utdanningen for å øke måloppnåelsen.

  • Helsedirektoratet
  • Stine Meltevik, Vegard Solhjem Knutsen, Iselin Bøge Rom, Silje Hjelmeland, Rune Stiberg-Jamt
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk