Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning

Evaluering|

Evalueringen gjelder tilskudd til generell vannforvaltning for å nå miljømålene i vannforskriften. Tilskuddsordningen administreres av Miljødirektoratet og målgruppen for ordningen er vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

  • Miljødirektoratet
  • Kristin Magnussen, Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Håvard Baustad
  • Menon Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk