Evaluering av tilskuddsordningen "Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle"

Evaluering|

Direktoratet for naturforvaltning hadde i 2007 og 2008 ansvar for å gi tilsagn til kommuner og andre lokale aktører om tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle over statsbudsjettets kap. 1400 post 80. Direktoratet for naturforvaltning er bedt om å foreta en evaluering av tilskuddsordningen og å dokumentere tiltak som får støtte fra tilskuddsordninger som DN forvalter som grunnlag for utvikling av eksempelsamling på feltet universell utforming

  • Miljøverndepartementet
  • Elisabeth Sæthre
  • Direktoratet for naturforvaltning
Dokumentstudier
Statistikk