Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Asplan Viak og Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet gjennomført en evaluering av etableringstilskuddet og tilpasningstilskuddet. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig (pdf).

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet