Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.

Evaluering|

Evalueringen undersøker tre hovedområder: Intern organisering i UDI og samarbeid mellom UDI, TA og vertskommunene, bruk av og behov for plasser ved TA, om ordningen fungerer etter sin hensikt.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk