Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter

Evaluering|

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en finansieringsordning som gir høgskolene muligheter til å styrke egen forskningsinnsats gjennom finansiell støtte til konkrete forskningsprosjekter. Det overordnede målet med SHP er å kvalifisere høgskolene som FoU-aktører og strategiske institusjoner. Programmet har bidratt til å sparke i gang forskningsaktivitet og skape en positiv forskningsdynamikk ved mange høgskoler. Prosjektene utløser betydelig eksterne midler i tillegg til midlene fra programmet. Samlet sett for perioden 2012–2019 vil de 15 prosjektene ha fått om lag 213 millioner kroner fra Forskningsrådet og 112 millioner kroner i ekstra finansiering, noe som innebærer at SHP frambringer mer forskning enn hva midlene fra SHP alene tilsier. De ekstra midlene kommer hovedsakelig fra høgskolene.

  • Norges Forskningsråd
  • Maja Tofteng, Sonja Lovise Berg, Hanne Jordell, Emil Cappelen Bjøru, Rolf Røtnes
  • Samfunnsøkonomisk analyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk