Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram

Evaluering|

Formålet med evalueringen er å få en systematisk beskrivelse og analyse av organisasjonen SEPREP (Senter for Psykoterapi og Psykososial rehabilitering ved Psykoser) og av deres tverrfaglige utdanningsprogram (SEPREP T. U. ) når det gjelder innhold, kvalitet og relevans. Evalueringen vil danne grunnlag for Helse- og omsorgsdepartementets vurdering av SEPREPs fremtidige finansiering og forankring, herunder sikre en best mulig utnyttelse av statlige midler.

  • Helsedirektoratet
  • Rune Stiberg-Jamt, Stine Meltevik, Tor Borgar Hansen, Marit Methi, Sølvberg Helge
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier