Last ned som PDF

34 sider

0.57 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av skattereformen 2006

Evaluering

Evaluering av skattereformen 2006 administrative kostnader

Skattereformen ble gjennomført i budsjettene 2004-2006 etter en bred politisk prosess basert på anbefalinger i NOU 2003: 9 Skatteutvalget. Rambøll Management har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en evaluering av de administrative kostnadene for næringslivet, ligningsmyndighetene og personlig skatteyter, som følger av skattereformen 2006. I tillegg har vi også vurdert de administrative kostnadene som følger av innføringen av aksjonærregisteret. Aksjonærregisteret ble innført uavhengig av skatte-reformen i 2006, og kostnadene knyttet til aksjonærregisteret følger derfor ikke av skattereformen. På den andre siden ville ikke skattereformen 2006 kunne blitt gjennomført uten et registrert med tilsvarende informasjon som aksjonærregisteret inneholder, og slik sett er det relevant å se på de to endringene i sammenheng.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)