Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway

Evaluering|

TØI har gjennomført en evaluering av aktiviteten til Short Sea Promotion Centre Norway (SPC Norway). Hovemålet har vært å vurdere om SPC Norway har bidratt til en overføring av person- og godstransport fra veg til sjø.

  • Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet
  • Thorkil C. Askildsen
  • Transportøkonomisk institutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier