Evaluering av selvhjelp

Evaluering|

Rambøll har gjennomført evaluering av Selvhjelp Norge sine distriktskontorer på oppdrag for Helsedirektoratet. Evalueringen er gjennomført i perioden september til desember 2014. Formålet med evalueringen har vært å fremskaffe kunnskap om effekter av etableringen av syv distriktskontorer med hensyn til kompetansesenterets evne til å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Evalueringen er gjennomført som en kvalitativ studie. Datagrunnlaget er basert på litteratur og dybdeintervjuer. Rambøll har gjennomført intervjuer med de syv lederne ved distriktskontorene, Selvhjelp Norge sentralt og lokale kontaktpunkter og samarbeidspartnere.

  • Helsedirektoratet
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Dokumentstudier