Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling

Evaluering|

Evalueringen ser på hvordan Sametingets virkemidler til kulturutvikling er brukt, og hvordan søkere til tilskuddsordningen vurderer Sametingets service i forbindelse med veiledning og saksbehandling.

  • Sametinget - administrasjonen
  • Vigdis Nygaard, Eva Josefsen
  • Norut Alta - Áltá
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk