Evaluering av RUStelefonen 08588

Evaluering|

Evalueringen beskriver RUStelefonen som en viktig tjeneste. Tilknytningen til fagmiljøet i Rusmiddeletaten er hensiktsmessig, men driften bør i større grad lederforankres. Åpningstidene kan med fordel innskrenkes. Det er behov for bedre kvalitetssikring av informasjonen fra RUStelefonen og sikre kompetanseheving blant de ansatte. Markedsføringsarbeidet har vært vellykket, men kan gå på bekostning av de ansattes faglige utvikling. RUStelefonen bør i større grad bruke andre kanaler enn telefonen i sin kommunikasjon med brukerne.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Christin Sture Knudsen, Karin Sasaoka
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon