Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering|

En evaluering av samtaleprosjektet "Veien videre" og av returrettede kvalifiseringskurs i ordinære asylmottak. Ingen holdbare og målbare positive effekter av returtiltakene er funnet i evaluerings kvantitative analyser, basert på data for utreisepliktige og deltakere i 2012. Når det gjelder funn knyttet til den kvalitative analysen, ser vi positive effekter spesielt for «samtaleprosjektet Veien Videre».

  • Utlendingsdirektoratet
  • Karstein Haarberg, Irene Lystrup, Heidi Vestbo, Kim Verner Soldal, Stein Ove Songstad
  • Deloitte
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon