Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA

Evaluering|

Formålet med denne rapporten har vært å evaluere tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de retter seg mot svært ulike målgrupper. Samtidig har de det felles at de langt på vei baserer seg på samme metodikk og faglige ståsted. Det metodiske opplegget baserer seg i hovedtrekk på fysisk aktivitet, kognitive metoder og gruppedynamikk.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Heidi Haukelien, Trond Erik Lunder, Geir Møller, Joar Sannes
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Spørreskjema
Statistikk