Evaluering av prosjektet nettbasert karriereveiledning

Evaluering|

Hvordan opplever unge utdanningssøkere og karriereveiledere å få yrkes- og utdanningsrådgivningen på internett? I 2013 ble prosjektet Nettveiledning evaluert, dette er en forsøk på en veiledningstjeneste for utdanningssøkende på nett bestående av spørsmål og svar-tjeneste og chat. Det er undersøkt hvordan brukerne opplever tjenesten, og hvordan veiledere opplever å jobbe på denne måten. Det er også gjort noen refleksjoner rundt nytteverdien av karriereveiledning på nett i et bredere samfunnsperspektiv.

  • Senter for IKT i utdanningen
  • Ipsos MMI
Intervju
Spørreskjema
Statistikk