Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"

Evaluering|

Andre delrapport fra evalueringen av skoler som starter tidlig med 2. fremmedspråk gir en oversikt over erfaringer med tidlig start ved 10 av de 12 skolene som deltar i forsøket. Delrapporten viser at lærerne forsøker å fokusere på en mest mulig muntlig bruk av språket. Samtidig viser evalueringen stor variasjon i forhold til hvordan opplæringen i 2. fremmedspråk er integrert i skolens virksomhet.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Heike Speitz, Torill Simonsen, Åse Streitlien
  • Telemarksforsking Notodden
Intervju
Spørreskjema
Observasjon