Evaluering av Prisme – et nettstudium i norsk som andrespråk

Evaluering|

Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Rapporten tar utgangspunkt i et oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), som ønsket en vurdering av studiets kapasitet og kvalitet. For å få nærmere kunnskap om dette har vi gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med studenter i skoleåret 2011/2012. En tilsvarende evaluering ble foretatt av studieåret 2010/2011. 1 Vi har også gjennomført en fokusgruppe med studenter som deltok i den første evalueringen, for å se hva de sitter igjen med – ett år etter. På bakgrunn av dette åpner evalueringen for innsikt i langtidsutbyttet av studiet. Tilbakemeldingene fra disse undersøkelsene vil være nyttige, både med tanke på studiets videre drift og som inspirasjon til andre læresteder som tilbyr eller planlegger å tilby liknende fag. Pernille Birkeland og Kathrine Lønvik ved Vox har vært ansvarlige for prosjektet.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Pernille Birkeland, Kathrine Lønvik
  • Vox
Intervju
Spørreskjema
Statistikk