Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering

Evaluering

Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering

Problemstillinger til evaluering av ekstern skoleutvikling (ESV): Hvordan bidrar ordningen med ESV til skoleutvikling? Hvordan brukes funnene i vurderingsrapporten fra ESV av henholdsvis skoleeiere, skoleledere, lærere og foreldre? Hva kjennetegner de eksterne vurdererne og vurderingsteamene, herunder deres bakgrunn og kompetanse, rekruttering, opplæring, oppfølging etc. ? Hva er suksessfaktorene for en god ESV med hensyn til metodikken, bidraget til skoleutvikling, oppfølging av funnene i vurderingsrapportene og de eksterne vurderernes arbeid?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Oxford Research

Forfattere

Rune Stiberg-Jamt, Anne berit Emstad, Stine Meltevik og Trond Hallgeir Buland

Språk

norsk (bokmål)