Last ned som PDF

109 sider

2.73 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering

Evaluering

Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering

Problemstillinger til evaluering av ekstern skoleutvikling (ESV): Hvordan bidrar ordningen med ESV til skoleutvikling? Hvordan brukes funnene i vurderingsrapporten fra ESV av henholdsvis skoleeiere, skoleledere, lærere og foreldre? Hva kjennetegner de eksterne vurdererne og vurderingsteamene, herunder deres bakgrunn og kompetanse, rekruttering, opplæring, oppfølging etc. ? Hva er suksessfaktorene for en god ESV med hensyn til metodikken, bidraget til skoleutvikling, oppfølging av funnene i vurderingsrapportene og de eksterne vurderernes arbeid?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Oxford Research AS og NTNU

Forfattere

Rune Stiberg-Jamt, Anne berit Emstad, Stine Meltevik og Trond Hallgeir Buland

Språk

norsk (bokmål)