Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden

Evaluering

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden

Rapporten vurderer hvordan oppleieordningen av kilenøter i Trondheimsfjorden har virket på fisket i elv og sjø samt på gytebestanden av laks i trondheimsfjordelvene i 2005. Undersøkelser i et år er for lite til å gi en grundig evaluering av ordningen, og resultatene som blir presentert her må betraktes som foreløpige.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forfattere

Peder Fiske, Torbjørn Forseth, Lars Petter Hansen og Nils Arne Hvidsten

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1710-4