Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)

Evaluering|

NIFES er myndighetenes forsknings- og kompetansesenter innen fiskeernæring og trygg og sunn sjømat, og gir forskningsbasert forvaltningsstøtte til myndighetene på dette området. Fiskeri- og kystdepartementet har fått utført en bred evaluering av instituttets måloppnåelse og vitenskapelig standard, effektivitet i måloppnåelsen og hvordan denne kan bli mer effektiv i framtiden.

  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Pöyry Norge, Damvad
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk