Evaluering av nærpolitireformen

Evaluering|

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet fått i oppdrag å evaluere nærpolitireformen. Oppdraget går over 4 år og denne statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2016 samt noen råd til Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet om det videre arbeidet.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier