Evaluering av leveringsplikten

Evaluering av leveringsplikten Utarbeidet av Fiskeriforskning. I rapporten evalueres ordningen med torsketrålere som har leveringsplikt. Last ned rapporten (

  • Nærings- og fiskeridepartementet