Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Evaluering|

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble opprettet den 1. 1. 2006. Evalueringen gir en vurdering av direktoratet har svart på de mål og forventninger som ble satt da det ble opprettet. - Integrering - Bosetting - Oppgaveløsning - Virkemiddelbruk - Kommunene - Sektormyndigheter

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Audun Korsvold, Gitte Haugnæss, Lars-Erik Becken, Per Schanche, Morten Stenstadvold, Synne Klingenberg
  • AGENDA Kaupang, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk