Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering|

Menon viser i denne rapporten at Innovasjon Norges støtte til maritim næring i stor grad har vært vellykket. I tråd med oppdragsbeskrivelsen omfatter evalueringen all støtte gitt til maritim næring i perioden 2006 til 2012 fordelt på ulike virkemiddel som låneordninger, tilskuddsordninger og rådgivning til bedrifter i forbindelse med internasjonalisering.

  • Innovasjon Norge
  • Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad, Magnus Utne Guldbrandsen
  • MENON Business Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk