Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten

Evaluering|

Pollenvarslingstjenesten ble etablert her i landet rundt 1975. Dette er første gang tjenesten blir evaluert. Målet med evalueringen er å få vite mer om hvilken nytteverdi varslingstjenesten har i dag, og om mulighetene framover for best mulig å forebygge utvikling og forverring av pollenallergier og astma. NOVA foretok en litteraturstudie av relevant forskning i flere land, en nettundersøkelse blant 570 brukere av pollenvarslingen i Norge og intervjuet helsepersonell og eksperter. Mange er fornøyd med dagens pollenvarslingstjeneste. Men evalueringen viser behov for flere pollenfeller, raskere innsamling av data, samt mer forskning, blant annet knyttet opp mot klimaendringene. Evalueringsundersøkelsen er utført som et oppdrag for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Helsedirektoratet.

  • Helsedirektoratet
  • Lars Bjarne Kristofersen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier