Last ned som PDF

45 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av DEMO 2000

Evaluering

Evaluering av DEMO 2000

Denne rapporten presenterer en evaluering av DEMO 2000. Evalueringen viser at programmet har en høy nytteverdi, god måloppnåelse, og bidrar til å øke teknologiutviklingen på norsk sokkel. Våre undersøkelser viser at DEMO 2000 oppnår store effekter med relativt små midler. Dette skjer blant annet gjennom betydelige kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger, utvidede nasjonale og internasjonale markeder for norske leverandører, samt sikring arbeidsplasser i industrien. I tillegg viser evalueringen at DEMO 2000 bidrar til å bedre samarbeidet i næringen, og tilrettelegger for at flere aktører kommer inn på markedet. DEMO 2000s effekt på sikkerhet og utslipp er på sin side moderat, og har potensial for å bedres.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Sveinung Fjose og Håvard Baustad

Språk

norsk (bokmål)