Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering|

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten til de fem regionale etablererkontorene i Telemark i 2004. De regionale etablererkontorene driver veiledning til personer som ønsker å starte opp ny virksomhet. Denne veiledningsvirksomheten er en av hovedaktivitetene til ”Program for entreprenørskap” i Telemark. Hensikten med veiledningsvirksomheten er å bidra til at det etableres flere nye bedrifter i Telemark. En av målsettingene til Program for entreprenørskap er at Telemark skal være et av fylkene i landet med høyest etableringsfrekvens. Evalueringen er derfor fokusert på hvorvidt aktiviteten i etablererkontorene har bidratt til flere nyetableringer.

  • Innovasjon Norge
  • Knut Vareide
  • Telemarksforsking Bø
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk