Evaluering av Bokavtalen

Evaluering|

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk om bokpriser, bokinnkjøp, salgsvolumer m. v. Videre har Telemarksforsking gjennomført intervjuer med bransjerepresentanter for å supplere med kvalitativ informasjon. Hovedformålet med evalueringen er å vurdere hvilken effekt Bokavtalen har hatt som litteraturpolitisk virkemiddel. For å foreta en slik vurdering, har Telemarksforsking analysert utviklingen innenfor følgende delområder: Bokhandlerstrukturen, bokprisene, bredden i litteraturtilbudet, boksalg og boklesing totalt og i lokale markeder, skolebokmarkedet, samt lønnsomhetsutviklingen blant bokhandler og forlag.

  • Kultur- og kirkedepartementet
  • Knut Løyland, Sigbjørn Hjelmbrekke, Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder, Vidar Ringstad
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk