Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen

Evaluering|

Østerdalsskolen er et kompetansehevende program for førstelinjeledere i produksjonsbedrifter med hovedvekt på temaene HMS, kommunikasjon, produktivitet og innovasjon. Målet for evalueringen er å se på hvilken betydning Østerdalsskolen har hatt, spesielt i forhold til målsettingen om å bidra til økt nyskaping og verdiskaping i deltakende bedrifter. Evalueringen bygger på gjennomføringen av programmet for bedrifter på Koppang og Rena.

  • Norges Forskningsråd
  • Sigrun Odden
  • Høgskolen i Hedmark
Intervju
Spørreskjema