Evaluering av Arbeidstilsynet

Evaluering|

En evaluering med utgangspunkt i Arbeidstilsynets strategi, overordnede målsettinger og pålagte oppgaver. For å evaluere hvordan Arbeidstilsynet fungerte som tilsynsmyndighet, herunder rolleutøvelse og virkemiddelbruk, samt hvordan etaten var organisert og kompetansemessig rustet med hensyn til å håndtere utfordringer og sikre muligheter for måloppnåelse. Det presiseres imidlertid at dette ikke er en evaluering av effekter av Arbeidstilsynets innsats.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • PricewaterhouseCoopers
Intervju