Evaluation series of NORHED Higher Education and Research for Development

Evaluering|

Evaluering av NORHEDs tildelingsmekanisme Denne evalueringen beskriver og vurderer tildelingsmekanismen Norad brukte for å velge partnere i NORHED-programmet. Formålet med evalueringen er å forbedre prosessen ved valg av partnere i fremtiden. Valgte Norad partnere som svarte til NORHEDs kriterier, og var best egnet til å bidra til de overordnede målene i programmet? Denne evalueringen er den andre i en serie i følgeevalueringen av NORHED-programmet.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Development Portfolio Management Group (DPMG)
Intervju
Dokumentstudier