Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)

Evaluering|

Evaluering av Bjerknessenteret for klimaforskning, med spesiell vekt på betydningen av Senter for Klimadynamikk.

  • Kunnskapsdepartementet
  • David Vaughan, Ralf Döscher, Inga Monika Koszalka, Nick Bates, Bette Otto-Bliesner
  • Norges Forskningsråd
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk