Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA)

Evaluering|

Norske bistandsprogram for å styrke forskning og høyere utdanning i utviklingsland har bidratt betydelig til kapasitetsbygging i Sør. Programmene er anerkjente og høyt verdsatt. Det er hovedkonklusjonen i en evaluering av Nasjonalt program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) og Norads program for masterstudier (NOMA) som det danske konsulentselskapet COWI har gjennomført for Evalueringsavdelingen i Norad.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • COWI DK
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier