Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking

Evaluering|

IOM er Norges største enkeltpartner i arbeidet mot menneskehandel. Mellom årene 2000 – 2010 mottok IOM i underkant av 90 millioner kroner fra Norge. Evalueringen fokuserer på aktiviteter i fem land: Bangladesh, Kirgisistan, Makedonia, Nigeria og Norge. Noen av funnene som evalueringen mener er problematiske i IOMs arbeid inkluderer kortsiktig planlegging, manglende resultatmålinger, uformelle læringskanaler og at menneskerettighetsperspektivet ikke alltid er synlig på prosjektnivå.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • Jacqueline Berman, Phil Marshall
  • Berkeley Policy Associates, Mathematica Policy Research, Research Communications Group
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk