Evaluation of Norwegian education research

Evaluering|

Målet med evalueringen var å identifisere og analysere sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet, og avdekke styrker og svakheter i: 1) Forskningens kvalitet og kapasitet, 2) Strategiske fokus og samhandling og 3) Relevans og samfunnsbidrag. Evalueringen skulle også vise hvilken posisjon norsk forskning har internasjonalt. Evalueringen av norsk utdanningsforskning skulle gi et grunnlag for strategiske beslutninger for ulike aktører i FoU-systemet og gi råd om videreutvikling av feltet til Forskningsrådet, forskningsmiljøene og utdanningsmyndighetene.

  • Norges Forskningsråd
  • Göran Melin
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk