Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5

Evaluering|

Dette er en evaluerbarhetsstudie av de bilaterale partnerskapsinitiativene i India, Pakistan, Nigeria, Tanzania og Malawi. Studien er gjennomført i løpet av ti ukeverk og kommer med konkrete forslag til rammeverk for resultatmåling og oppfølging og gir råd om hvilke evalueringer som best kan gjennomføres.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • Beth Plowman, Henry Lucas
  • Mott MacDonald Ltd, HLSP
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk