Etablererstipend 1989-90

Evaluering|

I 1989 og 1990 mottok i overkant av 1100 personer DUs etablererstipend. Datamaterialet som ligger til grunn for denne rapporten er basert på spørreskjemaundersøkelser blant alle disse, samt registerinformasjon om den enkelte stipendiat hentet fra SNDs engasjementsregistre. Den første spørreundersøkelsen ble gjennomført i april 1991 og fulgt opp med en undersøkelse i mai 1994.

  • Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND
  • Jon Reiersen, Oddbjørn Raaum
  • SNF
Spørreskjema
Statistikk