Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune

Evaluering|

Proba samfunnsanalyse har oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune. Asker velferdslab er et nasjonalt læringsprosjekt under strategien ”Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)”.

  • Husbanken
  • Pia Dybvik Staalesen, Trude Thorbjørnsrud, Tonje Bentzen, Hilde Kullerud
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju