Er alle med?

Evaluering|

Kartlegging av skolers bruk av permanente smågrupper for skoler som viser problematferd. På klassetrinnene 1 - 7. Forekomsten er økende. Om lag 1400 elever på landsbasis får sin undervisning i et smågruppetiltak i 2010.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Hanne Jahnsen, Svein Erik Nergaard, Grini Nina
  • Lillegården kompetansesenter
Spørreskjema
Statistikk