En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet

Evaluering|

Den tredje delrapporten om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet ser spesielt på overgangen fra andre til tredje trinn i videregående skole. Selv om det ikke kan registreres positive effekter av Kunnskapsløftet på gjennomføringen i videregående opplæring etter å ha fulgt det første reformkullet over i det tredje året, mener forskerne fra NIFU STEP at det er for tidlig å felle en dom over reformen. Det nye fagtilbudet trenger mer tid før det blir innarbeidet hos elever, skoler og bedrifter.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Mari Wigum Frøseth, Elisabet Hovdhaugen, Håkon Høst, Nils Vibe
  • NIFU STEP
Statistikk