En godt gjemt skatt

Evaluering|

Evalueringen omfatter både «Faglig analyse-gruppe for samisk statistikk» og «Samiske tall forteller». Faglig analysegruppe for samisk statistikk” (FASS) ble etablert 1. oktober 2007 Rapportserien ”Samiske tall forteller” når de målgruppene som er spesifisert i formålet. Dette gjelder Sametinget og departementer. Spesielt Sametinget er en stor brukergruppe, hvor rapportserien er godt kjent blant de ansatte. Andre institusjoner bruker rapportserien i mindre grad. Med noen unntak er rapportserien lite kjent utenfor Sametinget, departementene og forskningsinstitusjoner. Det finnes en håndfull «superbrukere» av rapportserien, men de fleste bruker den bare 1-5 ganger i året. Rapportserien brukes først og fremst som kilde i saksbehandling og som oppslagsverk. Den er også mye brukt som argumentasjon i saksføring i Sametinget. Det blir sett på som en stor fordel å kunne henvise til forskningen, og dermed slippe mange unødvendige diskusjoner.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Bjørn Bradstad, Marte Tobro, Vegard Solhjem Knudsen
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema