Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.

Evaluering|

Rapporten handler om nyankomne innvandreres informasjonsbehov og hvilke kanaler/form de foretrekker å motta informasjonen. Den ser på hvilke temaer de har behov for kunnskap om. Undersøkelsen vurderer det offentliges kommunikasjonsinnsats på områdene arbeid, utdanning, helse og familie, og behovet for å nå fram til innvandrere.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Sissel C. Motzfeldt, Marit Viggen
  • Statskonsult
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier