DUS – Den Unge Scenen

Evaluering|

DUS – Den Unge Scenen er et samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Teatret og Det Åpne Teater, og har som målsetting å stimulere til økt teaterinteresse blant barn og ungdom gjennom å tilby tekster av høy kvalitet, skrevet spesielt for denne målgruppen. Evalueringen kaster lys over hva prosjektet kan bidra med når det gjelder å gjøre teateret relevant og meningsfylt for unge både som deltakere og tilskuere. Videre søker den å belyse erfaringer med gjennomføringen av prosjektet på en måte som kan bidra til erfaringsoverføring for lignende virksomhet i fremtiden.

  • Norsk kulturråd
  • Heidi Haukelien
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier