Dømt til samfunnsstraff

Evaluering|

Denne tredje rapporten i serien dokumenterer utviklingstrekk i samfunnsstraffen i perioden 2002 til og med 2005 og legger fram en del statistiske data om samfunnsstraffen, blant annet en tilbakefallsmåling. Det er 10 % som må gjennomføre fengselsstraff allikevel for brudd på vilkårene, og 21 % tilbakefall til en ny kriminalomsorgsdom innen en periode på to år. Domfelte har en omfattende problematikk på mange levekårsområder.

  • Justis- og politidepartementet
  • Torunn Højdahl, Ragnar Kristoffersen
  • Kriminalomsorgens utdanningssenter
Intervju
Spørreskjema
Observasjon