Differensiert føreropplæring

Evaluering|

169 unge førerskoleelever deltok i denne evalueringen der hensikten var å undersøke effekt av et differensiert sikkerhetskurs på bane. Kurset bygger på antakelsen om at unge førere har ulike holdninger til trafikk, og at holdninger påvirker trafikkatferd. Med dette som utgangspunkt ble deltakerne kartlagt som én av fire førertyper: spenningssøker, risikotaker, ansvarstaker eller trygghetssøker. Vi fant ingen klar effekt på risiko for innblanding i uhell generelt, risiko for innblanding i uhell på glatt føre eller på mestringsfølelse, holdninger og selvrapportert atferd. Det er allikevel en tendens til effekt på risiko for uhell generelt, men dette gjelder ikke for uhell på glatt føre.

  • Vegvesenet
  • Agathe Backer-Grøndahl, Pål Ulleberg
  • Transportøkonomisk institutt
Intervju
Spørreskjema
Observasjon