Last ned som PDF

66 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet DFØs e-handelstjeneste

Evaluering

DFØs e-handelstjeneste underveisevaluering

Terramar AS har på oppdrag for DFØ gjennomført en underveisevaluering av DFØs e-handelsløsning. Evalueringen gir svar på følgende problemstillinger: - Har e-handelstjenesten god kvalitet og er den kostnadseffektiv? - Er det lagt til rette for gevinstrealisering i e-handelsprosjektene? - Er det god kundetilfredshet hos de som har tatt i bruk tjenesten? - Ønsker de øvrige virksomhetene å ta i bruk løsningen og hva er eventuelt til hinder for å ta i bruk e-handel? I tillegg har Terramar gitt en overordnet vurdering av konseptvalget Terramar oppsummerer sine vurderinger slik: "Alt i alt framstår e-handelstjenesten fra DFØ som en sentral tjeneste for å bidra til å effektivisere og forbedre offentlige innkjøpsprosesser. Videreutvikling av tjenestefunksjonalitet og brukervennlighet, videreføring av kundeoppfølging og brukerstøtte samt samspill mellom DFØ og øvrige premissleverandører vil styrke mulighetene for vellykket videre gevinstrealisering og ressurseffektiv utrulling av tjenesten til nye kunder. "

Publisert

Eier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utgiver

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utfører

Systra Norge AS

Språk

norsk (bokmål)