Det handler om følelser

Evaluering|

Drøfter kompleksiteten rundt omsetningen av ubebodde landbrukseiendommer i Norge. Presenterer kunnskap om lokalisering, tilstand, eiere og eierforhold, og faktorer som fremmer eller hemmer omsetning. Gir råd til beslutningstakere, som kan bidra til at en større andel av eiendommene legges ut for salg.

  • Landbruks- og matdepartementet
  • Frode Flemsæter, Oddveig Storstad, Arild Kroken
  • Norsk senter for bygdeforskning
Spørreskjema
Statistikk