Derfor blir vi her

Evaluering|

Rapporten får fram innvandrernes egne fortellinger om hvorfor de velger å bli boende i norske distriktskommuner. Hovedfunnet er at innvandrere opplever Distrikts-Norge som et godt sted. Mange av svarene viser at kommunene ikke har tatt innover seg de mulighetene mangfoldet av innbyggere gir.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Susanne Søholt, Aadne Aasland, Knut Onsager, Guri Mette Vestby
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Dokumentstudier