Der ordene slutter

Evaluering|

Formålet med evalueringen er å fremskaffe informasjon og innsikt som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på musikkområdet nås. Evalueringen skal legge vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

  • Kulturdepartementet
  • Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon